Προϊόντα

ΦΕΤΑ Π.Ο.Π. & ΑΛΛΑ

ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ ΤΥΡΙ LIGHT

- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΕ ΑΛΜΗ 15kg

- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΕ ΑΛΜΗ 8kg

- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΕ ΑΛΜΗ 4kg

- ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΕ ΑΛΜΗ 4kg (ΟΛΟΚΛΗΡΟ ή ΜΕΡΙΔΕΣ)

- ΤΑΠΕΡ ΣΕ