ΦΕΤΑ Π.Ο.Π. από 100% αιγοπρόβειο γάλα

ΔΟΧΕΙΟ ΤΙΝ 15kg

ΔΟΧΕΙΟ ΤΙΝ 8kg

ΔΟΧΕΙΟ ΤΙΝ 4kg

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 4kg σε ΜΕΡΙΔΕΣ ή ΜΠΛΟΚ

ΤΑΠΕΡ 2kg ΜΕΡΙΔΕΣ ή ΜΠΛΟΚ

ΤΑΠΕΡ 1kg ΜΕΡΙΔΕΣ ή ΜΠΛΟΚ

ΤΑΠΕΡ 400gr

ΚΥΒΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 12kg

ΚΥΒΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 7kg

ΚΥΒΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 3kg

VACCUM 900gr

VACCUM 400gr

VACUUM 200gr

VACUUM 150gr