ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ ΤΥΡΙ LIGHT

- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΕ ΑΛΜΗ 15kg

- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΕ ΑΛΜΗ 8kg

- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΕ ΑΛΜΗ 4kg

- ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΕ ΑΛΜΗ 4kg (ΟΛΟΚΛΗΡΟ ή ΜΕΡΙΔΕΣ)

- ΤΑΠΕΡ ΣΕ ΑΛΜΗ 2Kg (ΟΛΟΚΛΗΡΟ ή ΜΕΡΙΔΕΣ)

- ΤΑΠΕΡ ΣΕ ΑΛΜΗ 1kg (ΟΛΟΚΛΗΡΟ ή ΜΕΡΙΔΕΣ)

- ΤΑΠΕΡ ΣΕ ΑΛΜΗ 400Gg.

- VACCUM 900gr.

- VACCUM 400gr.

- VACCUM 200gr.