ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΕΤΑ Π.Ο.Π. από 100% αιγοπρόβειο γάλα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΕ ΑΛΜΗ 15kg

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΕ ΑΛΜΗ 8kg

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΕ ΑΛΜΗ 4kg

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΕ ΑΛΜΗ 4kg σε ΜΕΡΙΔΕΣ ή ΜΠΛΟΚ

ΤΑΠΕΡ ΣΕ ΑΛΜΗ 2kg σε ΜΕΡΙΔΕΣ ή ΜΠΛΟΚ

ΤΑΠΕΡ ΣΕ ΑΛΜΗ 1kg σε ΜΕΡΙΔΕΣ ή ΜΠΛΟΚ

ΤΑΠΕΡ ΣΕ ΑΛΜΗ 400γρ.

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΕ ΑΛΜΗ 12kg. σε ΚΥΒΟΥΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΕ ΑΛΜΗ 7kg σε ΚΥΒΟΥΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΕ ΑΛΜΗ 3kg σε ΚΥΒΟΥΣ

VACUUM 900gr.

VACUUM 400gr.

VACUUM 200gr.

VACUUM 150gr.