Προϊόντα

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

FRUT UP ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ

Πορτοκαλάδα frut up χωρίς ζάχαρη

Κουτάκι αλουμινίου 330ml. - Πλαστικό Μπουκάλι 1,5lit.

Λεμονάδα frut up χωρίς ζάχαρη

Κουτάκι αλουμινίου 330ml. - Πλαστικό Μπο

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ICE TEA

Αναψυκτικό Ice Tea Λεμόνι

Κουτάκι αλουμινίου 330ml - Πλαστικό Μπουκάλι 280ml - Πλαστικό Μπουκάλι 500ml - Πλαστικό Μπουκάλι 1,5lit.

Αναψυκτικό Ice Tea Λεμόνι Χ

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

Πορτοκαλάδα

Κουτάκι Αλουμίνιο 330ml. - Γυάλινο Μπουκάλι 250ml. - Πλαστικό Μπουκάλι 280ml. - Πλαστικό Μπουκάλι 500ml. - Πλαστικό1,5lit.

Πορτοκαλάδα Μπλε Χωρίς