ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

Πορτοκαλάδα

Κουτάκι Αλουμίνιο 330ml. - Γυάλινο Μπουκάλι 250ml. - Πλαστικό Μπουκάλι 280ml. - Πλαστικό Μπουκάλι 500ml. - Πλαστικό1,5lit.

Πορτοκαλάδα Μπλε Χωρίς Ανθρακικό

Κουτάκι Αλουμινίου 330ml. - Γυάλινο Μπουκάλι 250ml. - Πλαστικό Μπουκάλι 280ml.

Λεμονάδα

Κουτάκι αλουμινίου 330ml. - Γυάλινο Μπουκάλι 250ml. - Πλαστικό Μπουκάλι 280ml. - Πλαστικό Μπουκάλι 500ml. - Πλαστικό 1,5lit.

Βυσινάδα

Κουτάκι αλουμινίου 330ml. - Γυάλινο Μπουκάλι 250m. - Πλαστικό Μπουκάλι 280ml. - Πλαστικό Μπουκάλι 500ml. - Πλασικό 1,5lit.

Μήλο

Κουτάκι αλουμινίου 330ml. - Γυάλινο Μπουκάλι 250ml. - Πλαστικό Μπουκάλι 280ml. - Πλαστικό Μπουκάλι 1,5lit.

Νέκταρ Κόλα

Κουτάκι αλουμινίου 330ml. - Γυάλινο Μπουκάλι 250ml. - Πλαστικό Μπουκάλι 280ml. - Πλαστικό Μπουκάλι 500ml. - Πλαστικό 1,5lit.

Νέκταρ Κόλα 0%

Κουτάκι αλουμινίου 330ml. - Πλαστικό Μπουκάλι 1,5lit.

Γκαζόζα Lemon Lime

Κουτάκι αλουμινίου 330ml. - Γυάλινο Μπουκάλι 250ml. - Πλαστικό Μπουκάλι 280ml. - Πλαστικό Μπουκάλι 500ml. - Πλαστικό 1,5lit.

Σόδα

Κουτάκι αλουμινίου 330ml - Γυάλινο Μπουκάλι 250ml - Πλαστικό Μπουκάλι 280ml - Πλαστικό Μπουκάλι 500ml - Πλαστικό 1,5lit.

Τόνικ

Κουτάκι αλουμινίου 330ml - Γυάλινο Μπουκάλι 250ml - Πλαστικό Μπουκάλι 500ml - Πλαστικό Μπουκάλι 1,5lit