Προϊόντα

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΜΠΑΜΙΑ

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 10 Χ 1000kg.

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 20 Χ 450kg.

HO.RE.CA. - ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 10kg.