ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ - HO.RE.CA.

ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΛΕΥΚΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ - Διατίθεται σε πλάκα 1 κιλού (11 σακούλες/κιβ.) - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

 

ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - Διατίθεται σε πλάκα 1 κιλού (11 σακούλες/κιβ.) - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

 

ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΔιατίΘεται σε πλάκα 1 κιλού (11 σακούλες/κιβ.) - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ - Διατίθεται σε πλάκα 1 κιλού (11 σακούλες/κιβ.) - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΦΡΑΟΥΛΑ - Διατίθεται σε πλάκα 1 κιλού (11 σακούλες/κιβ.) - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

 

ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΛΕΜΟΝΙ - Διατίθεται σε πλάκα 1 κιλού (11 σακούλες/κιβ.) - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

 

ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΜΠΑΝΑΝΑ - Διατίθεται σε πλάκα 1 κιλού (11 σακουλές/κιβ.) - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ