ΒΑΛΣΑΜΙΚΑ ΞΙΔΙΑ

Βαλσάμικο Ξίδι 250ml. & 500ml. Γυάλινο Μπουκάλι

Λευκό Βαλσάμικο Ξίδι 250ml. Γυάλινο Μπουκάλι

Βαλσάμικο Ξύδι με Μέλι 250ml. & 500ml. Γυάλινο Μπουκάλι

ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΕΣ :

Βαλσάμικο Ξίδι 50ml. Πλαστικό Μπουκάλι & 50ml. Γυάλινο Μπουκάλι

Κόκκινο Βαλσάμικο Ξίδι 50ml. Πλαστικό Μπουκάλι & 50ml. Γυάλινο Μπουκάλι

Λευκό Βαλσάμικο Ξίδι 50ml. Πλαστικό Μπουκάλι & 50ml. Γυάλινο Μπουκάλι