ΠΡΟΣΟΥΤΟ ΜΑΥΡΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

Προσούτο αυτόχθονου Ελληνικού μαύρου χοίρου GRECO NEGRO - Τετράμηνης ωρίμανσης

Συσκευάσιες 1 κιλού - 150γρ.