ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΜΑΥΡΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

Χοιρινό Λουκάνικο μερικής ζύμωσης - ωρίμανσης από 100% κρέας αυτόχθονου Ελληνικού μαύρου χοίρου GRECO NEGRO

Συσκευασίες 500γρ. & 150γρ.