ΟΥΖΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ

Η χαρακτηριστική γεύση και το ιδιαίτερο άρωμα του ούζου Πλωμαρίου είναι το αποτέλεσμα μιας μοναδικής συνταγής. Η συνταγή χωρίζεται σε 2 μέρη, που αφορούν τις 2 αποστάξεις. Το κάθε μέρος το γνωρίζει από μνήμης μόνο ένα άτομο της αποσταγματοποιίας. Το ένα άτομο γνωρίζει τους καρπούς και τα βότανα που τοποθετούνται στην πρώτη απόσταξη και το άλλο τους καρπούς και τα βότανα που τοποθετούνται στη δεύτερη. Μόνο χάρη σε μια σπουδαία συνταγή άλλωστε, μπορεί να φτιάξει κάποιος ένα πολύ καλό ούζο. Η συνταγή του Ισίδωρου Αρβανίτη τηρείται ευλαβικά πάνω από έναν αιώνα στο ούζο Πλωμαρίου, αφού χρησιμοποιούνται οι ίδιοι καρποί, τα ίδια βότανα και στις ίδιες αναλογίες που χρησιμοποιούνταν και το 1894.

Διατίθεται σε φιάλες των : 50ml - 200ml - 500ml - 700ml - 1lit.