ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΣΧΟΥ

Γλώσσα Μόσχου, καπνισμένη με ξύλα οξυάς