ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΠΑΝΣΕΤΑ ΧΟΙΡΙΝΗ

Καπνιστή Πανσέτα Χοιρινή, καπνισμένη με ξύλα οξυάς, άνευ οστού