ΦΡΑΓΚΟΣΤΑΦΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΤΩΝ 20 Χ 500γρ.