ΑΓΚΙΝΑΡΑ ΠΑΤΟΙ

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 10 Χ 1000γρ.

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 11 Χ 750γρ.