ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΗΤΕΙΑ Π.Ο.Π.

  • Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο Σητεία Π.Ο.Π. 100ml TIN (Κορωνέικη Ποικιλία)
  • Έξτρα Παρθένο Ελιαόλαδο Σητεία Π.Ο.Π.  250ml. TIN (Κορωνέικη Ποικιλία)
  • Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο Σητεία Π.Ο.Π. 500ml TΙΝ (Κορωνέικη Ποικιλία)
  • Έξτρα Παρθένο Ελαιλάδο Σητεία Π.Ο.Π. 750ml. ΤΙΝ (Κορωνέικη Ποικιλία)
  • Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο Σητεία Π.Ο.Π.  1lit. TΙΝ (Κορωνέικη Ποικιλία)
  • Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο Σητεία Π.Ο.Π. 4 lit. Tin (Κορωνέικη Ποικιλία)
  • Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο Σητεία Π.Ο.Π. 5lit. Tin (Κορωνέικη Ποικιλία)